Микрокредитиране със споделен риск

Other financial instruments in Bulgaria

"Фонд на фондовете"

"Фонд на фондовете"

Инструмент за неограничени гаранции по инициативата за МСП